loader image

Regulamin komisu

I – USTALENIA WSTĘPNE

1. SAY YES Salon i Komis Sukien Ślubnych (zwany dalej ,,Komisem”) prowadzony jest przez przedsiębiorcę ERYKA SOBCZUK w Polsce, NIP 9121926511. Ul. Sportowa,4/1 O; 55-200 Oława

2. Niniejszy Regulamin opublikowany jest w celu określenia zasad przyjęcia używanej sukni ślubnej klienta (zwanego dalej ,,Komitentem”) przez Komis.

3. Warunkiem zawarcia umowy przyjęcia sukni do sprzedaży komisowej jest akceptacja regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy.

4. Dane kontaktowe Komisu są jawne. Adres korespondencyjny: SAY YES Salon i Komis Sukien Ślubnych ul. Sportowa 4\10, 55-200 Oława, adres e-mail: suknieslubneolawa@gmail.com

II – ZASADY PRZYJĘCIA DO SPRZEDAŻY KOMISOWEJ

1. Komis zastrzega sobie prawo wyboru sukni przyjętej do sprzedaży komisowej.

2. Do komisowej sprzedaży przyjmowane są suknie czyste, nieuszkodzone i w dobrym stanie. Jeżeli suknia ślubna posiada uszkodzenie, które można naprawić, jest ona przyjmowana z dodatkową odpowiednią opłatą pokrywającą koszty jej naprawy. Jeżeli suknia jest brudna można ją wyprać na koszt oddającego w komis.

3. Minimalny okres pozostawienia sukni w sprzedaży komisowej to trzy miesiące.

4. Do komisu przyjmowane są suknie nie starsze niż okres czterech ostatnich sezonów.

5. Jednorazowa, opłata komisowa wynosi 100 zł I jest pobierana w dniu podpisania umowy. Opłata obejmuje 6 miesięcy ekspozycji w sklepie oraz na naszych internetowych kanałach sprzedażowych.

6. Należność dla Komitenta ustala się po indywidualnej wycenie sukni. Wpływ na ustalenie należności ma rok uszycia sukni, firma produkująca, kolor i inne, jednak jest to nie więcej niż 70% początkowej wartości sukni. Ustalając cenę sprzedaży Komis dolicza wysokość podatku oraz marży za sprzedaż.

7. W przypadku, kiedy suknia pozostawiona do komisowej sprzedaży jest zadatkowana, Komitent nie może rozwiązać umowy komisowej i żądać wydania przedmiotu sprzedaży.

8. Komitent zgadza się na używanie sukni ślubnej do sesji zdjęciowych promujących ją oraz komis.

9. Suknie o cenie sprzedaży do 500 zł przyjmujemy bez opłat.

10. Salon nie bierze odpowiedzialności za pokrowce pozostawione z sukienką. Komitent może otrzymać suknię w innym pokrowcu.

III – PROCEDURA PO SPRZEDAŻY LUB BRAKU SPRZEDAŻY KOMISOWEJ

1. Komis ma obowiązek poinformować Komitenta o udanej sprzedaży przedmiotu komisowego w celu umówienia spotkania, na którym ustalona wcześniej należność za sprzedaż zostanie wypłacona.

2. Należność dla Komitenta zostanie wypłacona, gdy kupno sukni pozostawionej  do komisowej sprzedaży zostanie opłacone w całości przez nowego nabywcę.

3. Za ewentualne zabrudzenia (szminka, fluid, puder, kurz… ) powstałe podczas eksponowania oraz mierzenia przedmiotu sprzedaży potencjalnym nabywcom, Komis nie ponosi odpowiedzialności.

4. Po upływie okresu kończącego umowę komisową, jeśli przedmiot komisowy nie był zadatkowany, Komitent ma 30 dni na odebranie przedmiotu pozostawianego do sprzedaży lub przedłużenie umowy komisowej o kolejne 6 miesięcy. Po upływie terminu, suknia przechodzi na własność komisu.